Logo
CasinoLive CasinoLottoSport
Spela

Terms & Conditions

Senast uppdaterad 27.05.2021

TILLÄGGSVILLKOR FÖR SPELANDE – ‘HEDGING’

 

 • ANVÄNDARVILLKOR:

Varje spelare måste:

 1. vara 18 år eller äldre
 2. betala eventuella skatter på vinster
 3. inte vara en person som finns representerad, eller vara bosatt i ett land som finns med på exkluderingslistorna;
 4. vid tidpunkten för spelande inte vara en direktör, tjänsteman eller anställd (eller deras make/maka eller anhörig) hos Hedging-tillhandahållare eller Operatören eller hos ett av koncernbolagen, eller en entreprenör, eller tjänsteleverantör till något företag inom gruppen av Hedging-tillhandahållare eller Operatören som kan anses vara i en känslig position enligt Hedging-tillhandahållare eller Operatören;
 5. Ha kännedom om att instruktionerna för att lägga ett bet eller en insats, efter sagd deadline och/eller efter att en dragning har påbörjats eller redan har genomförts, inte är giltiga, oavsett om en automatisk bekräftelse har skickats ut, eller om en felaktig tidsfrist/deadline har visats på Operatörens webbsida.
 6. Ha kännedom om att de värden för jackpotts som visas på Operatörens webbsida är ungefärliga siffror angående hur mycket den aktuella jackpotten kan komma att vara. För att göra denna uppskattning används olika faktorer exempelvis om den aktuella eller framtida jackpotten faktiskt delas ut, eller går vidare till nästa omgång. Det uppskattade värdet är inte juridiskt bindande varken för Hedging-tillhandahållare eller operatören. Ingen av dessa parter kan ställas till svars för skillnader mellan den uppskattade jackpotten och den utdelade jackpotten;
 7. Bekräfta att om en lotteridragning inte äger rum eller inget resultat från dragningen publiceras, eller officiellt tillkännages, eller vadet inte kunde accepteras för en specifik dragning, kommer alla giltiga satsningar på den spelhändelsen att istället gälla för den omplanerade dragningen eller nästa tillgängliga relevanta dragning, förutom giltiga satsningar placerade på: (i) Austrian Lotto, Austrian Joker, Spiel77, El Gordo Primitiva, Summer Lottery, El Niño, French Lotto, Irish Lotto, Irish Lotto +1, Irish Lotto +2, Irish Lotto Pick n Win, Polish Lotto, Polish Lotto+, Swiss Joker, Mark Six, Keno 24/7, KeNow, Cash4Life, German Keno, GlücksSpirale, MULTI, Swedish Lotto Plus 1, Swedish Lotto Plus 2, Swedish Joker Plus, Drömvinsten Plus or Mexico Melate, där alla giltiga satsningar kommer att gälla och det underliggande lotteriet ersättas av en lotteridragning som använder RiNG-tekniken som kommer att äga rum samtidigt som den officiella och/eller statliga lotteridragningen planerades att äga rum, eller; (ii) SuperEnalotto, där alla giltiga insatser kommer stå för dragningen av SuperEnalotto GO (som använder den certifierade slumpgeneratorn "RiNG"), vilket sker antingen samtidigt som den ursprungliga dragningen, eller om ingen sker, kommer äga rum vid nästa tillgängliga dragning på SuperEnalotto GO. Tidsfristen för inlämning av spel visas på operatörens webbplats. Instruktioner om att placera eller en uppenbar placering av ett spel efter deadline för inlämning och/eller efter att en specifik dragning, eller en dragning som faktiskt har inträffat, kommer inte att vara giltig, oavsett vilken automatisk bekräftelse som kan genereras eller oavsett fel deadline/tidsfrist som visas på operatörens webbplats.
 8. Ha kännedom om att i de fall tilläggsvillkoren för spelande finns publicerade på olika språk, överskrider den engelska versionen av tilläggsvillkoren för spelande, alla övriga språkliga översättningar vid en eventuell dispyt;

 

 

 1. VINSTER FÖR VADSLAGNING PÅ LOTTERIER

 

Betalning av vinster. Om en insats vinner:

 1. ska en beräkning av det totala monetära värdet av vinsterna göras;
 2. vid behov, begäran om slutförandet av viss verifiering av spelaruppgifter med operatörens hjälp. Främst är alla utbetalningar i vinstnivå 1, avseende vad på utfallet av ett bettingevent, är föremål för kompletterande verifiering av spelare, samt revisioner av tredje parter av vinstvalidering och utbetalning från underliggande försäkringsbolag; och
 3. efter att sådana verifieringsuppgifter har slutförts, förutsatt att inga giltiga problem som kan ha identifierats kvarstår oupplösta, görs vinsten tillgänglig för Operatören och sedan vidare distribution till den spelaren som har rätt till den aktuella vinsten.
 4. Vinster i El Gordo de Verano, KeNow, Cash4Life, WorldMillions, Keno 24/7, Bitcoin Lottery och alla EU Lotto-spel baserade på RiNG och Bitcoin Lotteriet betalas ut enligt publicering på operatörens webbplats och oberoende av vinsterna publicerad av den underliggande lotteri-operatören.
 5. Summan av alla vinster som Hedging-tillhandahållare betalar per priskategori för vissa av dessa dragningar får aldrig överstiga siffrorna enligt nedan. Om antalet överskrids, delas vinsterna ut mellan vinnarna; KeNow: 5.000.000,00 EUR; WorldMillions: belopp som har valts ut och annonseras av operatören; Keno24/7: 10.000.000,00 EUR (10.000.000.00 GBP för GBP-spelare); GlücksSpirale GO: Månadsbetalningar på 50.000.00 EUR eller 4.800.000.00 EUR som summan av alla framtida månatliga betalningar; Spiel77 GO: 10.000.000,00 EUR; Super6 GO: 1.000.000,00 EUR.  

Beräkning av vinster. Beräkningen är olika beroende på underliggande lotteri- och vinstkategori. Följande tabell förklarar vilken beräkningsmetod som gäller för varje spel:

 

Hedging-tillhandahållare: spel

Underliggande Lotteri

Underliggande operatör som använder RiNG*

Typ A vinstkategori (Huvudjackpot)

Typ B vinstkategori (Ej huvudjackpot)

Typ C vinstkategori (Ej jackpot)

 

 

 

Noteringar

EuroMillions (för irländska spelare: “Millionaire”)

Euromillions

ÖLG_(dragning 1 som sker i Paris)

1 (5+2 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+2 rätt)

5 (4+1 rätt)

6 (3+2 rätt)

7 (4+0 rätt)

8 (2+2 rätt)

9 (3+1 rätt)

10 (3+0 rätt)

11 (1+2 rätt)

12 (2+1 rätt)

13 (2+0 rätt)

 

EuroJackpot

Eurojackpot

Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB)

1 (5+2 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+2 rätt)

5 (4+1 rätt)

6 (4+0 rätt)

7 (3+2 rätt)

8 (2+2 rätt)

9 (3+1 rätt)

10 (3+0 rätt)

11 (1+2 rätt)

12 (2+1 rätt)

 

MegaMillions

Mega Millions

Multi-State Lottery Association (MUSL)

1 (5+1 rätt)

2 (5+0 rätt)

 

3 (4+1 rätt)

4 (4+0 rätt)

5 (3+1 rätt)

6 (3+0 rätt)

7 (2+1 rätt)

8 (1+1 rätt)

9 (0+1 rätt)

Utbetalning av vinster för MegaMillions och PowerBall:

 

Hedging-tillhandahållare kan komma att betala ut vinster för vinstkategori 1 över 30 år (”annuitetsalternativet”). Om spelaren väljer annuitetsalternativet görs den första utbetalningen så fort som möjligt efter dragningen och de kommande 29 utbetalningarna sker med ett års mellanrum. Utbetalningsnivån beräknas på ett sådant sätt att utbetalningarna ökar med 5% per år tills det att hela beloppet har betalats ut. Om spelaren väljer att betala ut vinsten i en klumpsumma (”kontantalternativet”) görs avdrag på vinsten. Avdragsandelen är 40%, dvs. klumpsumman utgörs av 60% av värdet för annuitetsalternativet.

 

Undanhållande av vinster för MegaMillions och PowerBall:

 

EU Lotto behåller 38% innehav av vinsterna i de tre högsta vinstkategorierna i syfte att sätta spelaren i en liknande ekonomisk ställning som om den hade spelat på det underliggande lotteriet.

 

 

 

 

 

PowerBall

PowerBall

Multi-State Lottery Association (MUSL)

1 (5+1 rätt)

2 (5+0 rätt)

3 (4+1 rätt)

4 (4+0 rätt)

5 (3+1 rätt)

6 (3+0 rätt)

7 (2+1 rätt)

8 (1+1 rätt)

9 (0+1 rätt)

 

Tyska Lotto

Lotto 6 aus 49

Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB)

1 (6+1 rätt)

2 (6+0 rätt)

3 (5+1 rätt)

4 (5+0 rätt)

5 (4+1 rätt)

6 (4+0 rätt)

7 (3+1 rätt)

8 (3+0 rätt)

9 (2+1 rätt)

 

Spiel77

Spiel 77

Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB)

1 (7 rätt)

-

2 (6 rätt)

3 (5 rätt)

4 (4 rätt)

5 (3 rätt)

6 (2 rätt)

7 (1 rätt)

Utbetalning av vinster för Spiel77 - Alla vinster i en typ A vinstkategori avrundas så att de tar x x77 777,00 EUR.

 

Summan av alla vinster som betalas av Hedging-tillhandahållare per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

 

Spiel77: 10,000,000.00 EUR

 

 

Super6

Super 6

Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB)

-

-

1 (6 rätt)

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

5 (2 rätt)

6 (1 rätt)

 

Summan av alla vinster som betalas av Hedging-tillhandahållare per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

 

Super6: 1,000,000.00 EUR

 

GlücksSpirale

Glücksspirale

Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB)

-

-

1 (1 rätt)

2 (2 rätt)

3 (3 rätt)

4 (4 rätt)

5 (5 rätt)

6 (6 rätt)

7 (7 rätt)

Utbetalning av vinster i GlücksSpirale - Den månatliga betalningen ska inte betalas längre än 240 månader från och med månaden efter det aktuella datumet. Rätten till den månatliga betalningen är inte ärftlig. Beloppet 2 400 000,00 EUR som visas för jackpotten på GlücksSpirale måste därför förstås som summan av alla månatliga betalningar.

 

Summan av alla vinster som betalas av Hedging-tillhandahållare per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

 

GlücksSpirale: Månatliga utbetalningar på 50,000,00 EUR eller 4,800 000,00 EUR som beloppet för alla framtida månatliga betalningar.

 

 

Lotto Plus/UK Lotto Plus

Loto Express

 

Antalet underliggande vinstlottospel tas från Camelot´s ‘lotto’, inte från Loto Express.

Loterie Romande

1 (6 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4 rätt)

5 (3 rätt)

6 (2 rätt)

 

Irlands Lotto

Lotto

Premier Lotteries Ireland (PLI)

1 (6 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+1 rätt)

5 (4+0 rätt)

6 (3+1 rätt)

7 (3+0 rätt)

8 (2+1 rätt)

 

Irlands Lotto+1

Lotto Plus 1

Premier Lotteries Ireland (PLI)

-

-

1 (6+0 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+1 rätt)

5 (4+0 rätt)

6 (3+1 rätt)

7 (3+0 rätt)

8 (2+1 rätt)

Summan av alla vinster som betalas av Hedging-tillhandahållare per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

 

Irlands Lotto+1: 5,000,000.00 EUR

Irlands Lotto+2: 1,250,000.00 EUR

 

 

Irlands Lotto+2

Lotto Plus 2

Premier Lotteries Ireland (PLI)

-

-

1 (6+0 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+1 rätt)

5 (4+0 rätt)

6 (3+1 rätt)

7 (3+0 rätt)

8 (2+1 rätt)

 

Österrikes Lotto/’’LOTTO’’

Lotto

Österreichische Lotterien GmbH (ÖLG)

1 (6 rätt)

-

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+1 rätt)

5 (4+0 rätt)

6 (3+1 rätt)

7 (3+0 rätt)

8 (0+1 rätt)

 

Österrikes Lotto Plus/’’LOTTO Plus’’

LottoPlus

Österreichische Lotterien GmbH (ÖLG)

-

1 (6 rätt)

 

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

 

Österrikes Joker

Joker

Österreichische Lotterien GmbH (ÖLG)

1 (6 rätt)

-

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

5 (2 rätt)

6 (1 rätt)

 

Mega-Sena

Mega-Sena

Caixa Econômica Federal

1 (6 rätt)

-

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

 

MEGA 2019

Mega-Sena (Mega da Virada)

Caixa Econômica Federal

1 (6 rätt)

-

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

 

MINI/’’Malamaal Daily’’

Mini-Lotto

Totalizator Sportowy

1 (5 rätt)

-

2 (4 rätt)

3 (3 rätt)

 

Polsk Lotto/’’Cricket Lotto’’

 

Lotto

Totalizator Sportowy

1 (6 rätt)

-

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

 

Polsk Lotto+/’’Extra Innings’’

 

Lotto Plus

Totalizator Sportowy

1 (6 rätt)

-

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

 

Summan av alla vinster som betalas av Hedging-tillhandahållare per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

 

Polsk Lotto+: 10,000,000.00 PLN

 

 

Svenska Lotto Plus 1

Loto Express

 

(Antalet underliggande lottovinstspel hämtas från Svenska Spels “Lotto 1”, inte från Loto Express)

Loterie Romande

1 (7 rätt)

-

2 (6+1 rätt)

3 (6+0 rätt)

4 (5 rätt)

5 (4 rätt)

Utbetalningar av priser i Drömvinsten Plus, Svenska Joker Plus, Svenska Lotto Plus 1 och Svenska Lotto Plus 2.
Vinstsiffrorna för dessa spel är hämtade från Loto Express, antalet underliggande vinstlotter är hämtade från Svenska Spels “Drömvinsten”, och Svenska Spels “Joker”, “Lotto 1” och “Lotto 2”.

 

 

Svenska Lotto Plus 2

Loto Express

 

(Antalet underliggande lottovinstspel hämtas från Svenska Spels ’’Lotto 2’’, och inte från Loto Express)

Loterie Romande

1 (7 rätt)

-

2 (6+1 rätt)

3 (6+0 rätt)

4 (5 rätt)

5 (4 rätt)

 

Svenska Joker Plus

Loto Express

Loterie Romande

-

-

1 (7 rätt)

2 (6 rätt)

3 (5 rätt)

4 (4 rätt)

5 (3 rätt)

6 (2 rätt)

7 (1 rätt)

 

Drömvinsten Plus

Loto Express

 

(Antalet underliggande lottovinstspel hämtas från Svenska Spels Drömvinsten, och inte från Loto Express)

Loterie Romande

1 (7 rätt på Svenska Lotto Plus 1 eller 2 + 2 rätt på svenska Joker Plus)

-

-

 

SuperEnalotto/’’Super Lotto’’

Super Enalotto

Sisal

1 (6 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4 rätt)

5 (3 rätt)

6 (2 rätt)

Hedging-tillhandahållare behåller 20% innehav av vinsterna i de högsta tre vinstkategorierna, då avsikten är att sätta spelaren i en liknande finansiell situation som om hen hade spelat på det underliggande lotteriet.

 

 

 

 

SuperEnalotto GO

RiNG

 

EU Lotto

1 (6 rätt)

-

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4rätt)

5 (3 rätt)

6 (2 rätt)

Hedging-tillhandahållare behåller 20% innehav av vinsterna i de högsta tre vinstkategorierna på SuperEnalotto GO, då avsikten är att sätta spelaren i en liknande finansiell situation som om hen hade spelat på det underliggande lotteriet.

El Gordo Primitiva/’’SonntagsLotto/‘’Sunday Lotto’’

El Gordo de la Primitiva

 

Loterías y Apuestas del Estado / EU Lotto

1 (5+1 rätt)

2 (5+0 rätt)

3 (4+1 rätt)

4 (4+0 rätt)

5 (3+1 rätt)

6 (3+0 rätt)

7 (2+1 rätt)

8 (2+0 rätt)

9 (0+1 rätt)

 

Franska Lotto/’’Win Win Charity Lotto’’

Loto

La Française des Jeux

1 (5+1 rätt)

2 (5+0 rätt)

3 (4+1 rätt)

4 (4+0 rätt)

5 (3+1 rätt)

6 (3+0 rätt)

7 (2+1 rätt)

8 (2+0 rätt)

9 (x+1 rätt)

 

Tyska Keno

Keno

Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB)

-

-

*

Summan av alla vinster som betalas av Hedging-tillhandahållare per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

Tyska Keno: 5,000,000.00 EUR

 

 

Plus 5

Plus 5

Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB)

-

-

1 (5 rätt)

2 (4 rätt)

3 (3 rätt)

4 (2 rätt)

5 (1 rätt)

 

MULTI

Multi Multi

TS

-

-

*

Summan av alla vinster som betalas av Hedging-tillhandahållare per vinstkategori för en viss dragning får aldrig överstiga det belopp som anges nedan. Om beloppet överskridits delas vinsterna bland vinnarna.

MULTI: 10,000,000.00 PLN

 

 

MULTI Plus

Multi Multi Plus

Totalizator Sportowy

-

-

*

 

Jullotteriet/,,El Gordo de Navidad’’ eller ,,El Gordo’’

Sorteo Extraordinario de Navidad

Loterías y Apuestas del Estado

-

-

1 ("El Gordo")

2 (2:a pris)

3 (3:e pris)

4 (4:e pris)

5 (5:e pris)

6 (5 rätt Pedrea nummer)

7 (Nummer före och efter "El Gordo")

8 (Nummer före och efter 2:a pris)

9 (Nummer före och efter 3:e pris)

10 (De tre första siffrorna av "El Gordo")

11 (De tre första siffrorna av 2:a pris)

12 (De tre första siffrorna av 3:e pris)

13 (De tre första siffrorna av 4:e pris)

14 (De två sista siffrorna av "El Gordo")

15 (De två sista siffrorna av 2:a pris)

16 (De två sista siffrorna av 3:e pris)

17 (Samma sista siffrorna av "El Gordo")

 

El Niño

Sorteo Extraordinario de “El Niño”

Loterías y Apuestas del Estado

-

-

1 (1:a pris)

2 (2:a pris)

3 (3:e pris)

4 (Nummer direkt före och efter 1:a pris)

5 (Nummer direkt före och efter 2:a pris)

6 (6:e pris (rätt på 4 avslutande siffror)

7 (5:e pris (rätt på 3 avslutande siffror)

8 (Första 3 siffrorna samma som 1:a priset)

9 (Första 3 siffrorna samma som 2:a priset)

10 (Första 3 siffrorna samma som 3:e priset)

11 (Sista 3 siffrorna samma som 1:a priset)

12 (Sista 3 siffrorna samma som 2:a priset)

13 (13:e pris (rätt på 2 avslutande siffror)

14 (Sista 2 siffrorna samma som 1:a priset)

15 (Sista siffran samma som 1:a priset)

16 (16:e pris (rätt på 1 avslutande siffra)

 

Sommarlotteriet/,,El Gordo Verano’’

Sorteo Extraordinario de Vacaciones

Loterías y Apuestas del Estado

-

-

1 (1:a pris)

2 (2:a pris)

3 (3:e pris)

4 (Nummer direkt före och efter 1:a pris)

5 (Nummer direkt före och efter 2:a pris)

6 (6:e pris (rätt på 3 avslutande siffror)

7 (Första 3 siffrorna samma som 1:a priset)

8 (Sista 3 siffrorna samma som 1:a priset)

9 (Sista 3 siffrorna samma som 2:a priset)

10 (Första 3 siffrorna samma som 2:a priset)

11 (Sista 3 siffrorna samma som 3:e priset)

12 (12:e pris (rätt på 2 avslutande siffror)

13 (Sista 2 siffrorna samma som 1:a prise)

14 (Sista siffran samma som 1:a priset)

15 (15:e pris (rätt på 1 avslutande siffra)

 

KeNow/’’Jeeto Lotto’’

 

Keno

Totalizator Sportowy

-

-

*

 

WorldMillions

plus 5 / Joker+ (Drag 2)

Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB) / La Française des Jeux (FDJ)

 

-

-

1 (8 rätt från höger till vänster, start från sista siffran)

2 (7 rätt från höger till vänster, start från sista siffran)

3 (6 rätt från höger till vänster, start från sista siffran)

4 (5 rätt från höger till vänster, start från sista siffran)

5 (4 rätt från höger till vänster, start från sista siffran)

6 (3 rätt från höger till vänster, start från sista siffran)

7 (2 rätt från höger till vänster, start från sista siffran)

8 (1 rätt, sista siffran)

9 (1 rätt, första siffran)

10 (sista siffran från höger till vänster är antingen en siffra högre eller en siffra lägre än priskategori nivå 8)

 

Keno 24/7

Snabb dragning

New York State Gaming Commission

-

-

*

 

Cash4Life

Cash 4 Life

New York State Gaming Commission

1 (5+1 rätt)

-

2 (5+0 rätt)

3 (4+1 rätt)

4 (4+0 rätt)

5 (3+1 rätt)

6 (3+0 rätt)

7 (2+1 rätt)

8 (2+0 rätt)

9 (1+1 rätt)

 

Bitcoin Lottery

Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado (LAE)

1 (6 rätt)

-

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

5 (2 rätt)

 

Lotto 6aus49 GO

RiNG

EU Lotto

1 (6+1 rätt)

2 (6+0 richtige)

2 (5 rätt)

3 (5+1 rätt)

4 (5+0 rätt)

5 (4+1 rätt)

6 (4+0 rätt)

7 (3+1 rätt)

8 (3+0 rätt)

9 (2+1 rätt)

10 (0+0 rätt)

 

Spiel77 GO

RiNG

EU Lotto

1 (7 rätt)

-

2 (6 rätt)

3 (5 rätt)

4 (4 rätt)

5 (3 rätt)

6 (2 rätt)

7 (1 rätt)

 

Super6 GO

RiNG

EU Lotto

-

-

1 (6 rätt)

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

5 (2 rätt)

6 (1 rätt)

 

GlücksSpirale GO

RiNG

EU Lotto

-

-

1 (1 rätt)

2 (2 rätt)

3 (3 rätt)

4 (4 rätt)

5 (5 rätt)

6 (6 rätt)

7 (7 rätt)

 

EuroMillions GO (för UK & Irländska spelare “Millionaire GO”)

RiNG

EU Lotto

1 (5+2 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+2 rätt)

5 (4+1 rätt)

6 (4+0 rätt)

7 (3+2 rätt)

8 (2+2 rätt)

9 (3+1 rätt)

10 (3+0 rätt)

11 (1+2 rätt)

12 (2+1 rätt)

13 (2+0 rätt)

14 (0+0 rätt)

 

Mark Six/’’Loto Plus’’

Mark Six

HKJC Lotteries Limited

1 (6 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+1 rätt)

5 (4+0 rätt)

6 (3+1 rätt)

7 (3+0 rätt)

 

Quina

Quina

Caixa Econômica Federal

1 (5 rätt)

-

2 (4 rätt)

3 (3 rätt)

4 (2 rätt)

 

Sport

Sportka 1. Tah

SAZKA

1 (6+1 rätt)

2 (6+0 rätt)

3 (5+1 rätt)

4 (5+0 rätt)

5 (4 rätt)

6 (3 rätt)

 

Sport 2

Sportka 2. Tah

SAZKA

1 (6+1 rätt)

2 (6+0 rätt)

3 (5+1 rätt)

4 (5+0 rätt)

5 (4 rätt)

6 (3 rätt)

 

Šance

Šance

SAZKA

-

1 (6 rätt)

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

5 (2 rätt)

6 (1 rätt)

 

Kenoland

Snabbt drag

New York State Gaming Commission

-

-

*

 

Sydafrikanska Lotto

LOTTO

Ithuba National Lottery

1 (6 rätt)

-

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+1 rätt)

5 (4+0 rätt)

6 (3+1 rätt)

7 (3+0 rätt)

8 (2+1 rätt)

 

Sydafrikanska LottoPlus 1

LOTTO PLUS 1

Ithuba National Lottery

1 (6 rätt)

-

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+1 rätt)

5 (4+0 rätt)

6 (3+1 rätt)

7 (3+0 rätt)

8 (2+1 rätt)

 

Sydafrikanska LottoPlus 2

LOTTO PLUS 2

Ithuba National Lottery

1 (6 rätt)

-

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+1 rätt)

5 (4+0 rätt)

6 (3+1 rätt)

7 (3+0 rätt)

8 (2+1 rätt)

 

Mexico Melate

Melate

Pronósticos Para la Asistencia Pública (PPAP)

1 (6 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+1 rätt)

5 (4+0 rätt)

6 (3+1 rätt)

7 (3+0 rätt)

8 (2+1 rätt)

9 (2+0 rätt)

 

Revancha

Revancha

Pronósticos Para la Asistencia Pública (PPAP)

1 (6 rätt)

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

5 (2 rätt)

 

Revanchita

Revanchita

Pronósticos Para la Asistencia Pública (PPAP)

1 (6 rätt)

-

-

 

Millionaire Plus (för UK-spelare: “Millionaire”)

Loto Express

 

(Antalet underliggande lottovinstspel är hämtade från Euromillions, och inte från Loto Express)

 

Loterie Romande

1 (5+2 rätt)

2 (5+1 rätt)

 

3 (5+0 rätt 4 (4+2 rätt)

5 (4+1 rätt)

6 (3+2 rätt)

7 (4+0 rätt)

8 (2+2 rätt)

9 (3+1 rätt)

10 (3+0 rätt)

11 (1+2 rätt)

12 (2+1 rätt)

13 (2+0 rätt)

 

 

Sydafrikanska PowerBall

PowerBall

Ithuba National Lottery

1 (5+1 rätt)

-

2 (5+0 rätt)

3 (4+1 rätt)

4 (4+0 rätt)

5 (3+1 rätt)

6 (3+0 rätt)

7 (2+1 rätt)

8 (1+1 rätt)

9 (0+1 rätt)

 

Sydafrikanska PowerBall PLUS

PowerBall PLUS

Ithuba National Lottery

1 (5+1 rätt)

-

2 (5+0 rätt)

3 (4+1 rätt)

4 (4+0 rätt)

5 (3+1 rätt)

6 (3+0 rätt)

7 (2+1 rätt)

8 (1+1 rätt)

9 (0+1 rätt)

 

Schweiziska Lotto

Schweiziska Lotto

Swisslos Interkantonale Landeslotterie (SIL)

1 (6+1 rätt)

2 (6+0 rätt)

3 (5+1 rätt)

4 (5+0 rätt)

5 (4+1 rätt)

6 (4+0 rätt)

7 (3+1 rätt)

8 (3+0 rätt)

 

Schweiziska Joker

Joker

Swisslos Interkantonale Landeslotterie (SIL)

1 (6 rätt)

-

2 (5 rätt)

3 (4 rätt)

4 (3 rätt)

5 (2 rätt)

 

EuroJackpot GO

RiNG

EU Lotto

1 (5+2 rätt)

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4+2 rätt)

5 (4+1 rätt)

6 (4+0 rätt)

7 (3+2 rätt)

8 (2+2 rätt)

9 (3+1 rätt)

10 (3+0 rätt)

11 (1+2 rätt)

12 (2+1 rätt)

13 (0+0 rätt)

 

Sat Lotto/“Hatoslottó Plusz“

Lördagslotto

New South Wales Lotterier

1 (6 rätt)

 

2 (5+1 rätt)

3 (5+0 rätt)

4 (4 rätt)

5 (3+1 rätt)

6 (1+2 rätt)

Om summan av antalet underliggande lotterivinst-spel i en typ A-vinstkategori och antalet Hedging-tillhandahållare-vinnande insatser i den priskategorin inte är högre än fyra, ska vinsterna betalas ut för varje EU-lotterivinst-insats i Typ A-priskategorin och ska vara minst 1 000 000,00 AUD. Om summan av antalet underliggande lotterivinst-spel i en typ A-priskategori och antalet Hedging-tillhandahållare-vinnande insatser i den priskategorin är högre än fyra, gäller reglerna i avsnitt 2c.

£100K Drop Lotto

RiNG

EU Lotto Ltd

 

 

1 (10 rätt)

2 (9 rätt

3 (8 rätt

4 (7 rätt)

5 (6 rätt)

6 (5 rätt)

7 (4 rätt

 

 

Irlands Lotto Pick n Win

Lotto

Premier Lotteries Ireland

 

 

1 (5 rätt)

2 (4 rätt

3 (3 rätt

4 (2 rätt)

5 (1 rätt)

 

*“Caixa” eller “Caixa Econômica Federal” – organisation som driver det officiella brasilianska lotteriet Mega-Sena och Quina..

“Camelot Group” eller “CG” – organisation som driver det officiella brittiska  UK National Lottery.

 “DLTB” –  “Deutscher Lotto-und Totoblock” som driver och samordnar de officiella dragningarna Lotto 6 aus 49, Spiel 77, Super 6, Glücksspirale och Eurojackpot.

“FDJ“ eller “La Française des Jeux” – den franska lotteriorganisationen som bedriver det officiella franska lotteriet Loto.

“Loterías y Apuestas del Estado” eller “LAE” – den spanska lotteriorganisationen som bedriver eller samordnar lotterierna Sorteo Extraordinario de Navidad, Bonoloto och El Gordo de la Primitiva.

“MUSL” –Multi-State Lottery Association, som bedriver lotterierna Powerball och Mega Millions.

“New York State Gaming Commission” eller “NYSGC“ –lotteriorganisationen som bedriver lotterierna Cash4life och Keno24/7.

’’Svenska Spel’’ - den svenska lotteriorganisationen som driver de officiella svenska lotterierna Lotto 1 Lotto 2 Tilläggsspel och Drömvinsten.

 “Totalizator Sportowy” – den polska lotteriorganisationen som bedriver de officiella lotterierna Lotto Multi och Mini Lotto

“Sisal“ – den italienska lotteriorganisationen som bedriver det officiella italienska lotteriet Enalotto. 

“ÖLG“ eller “Österreichische Lotterien Gesellschaft” – den österrikiska lotteriorganisationen som bedriver de officiella lotterierna Lotto 6 aus 45, Joker och EuroMillions.

Premier Lotteries Ireland” eller “PLI” – organisationen som bedriver de officiella irländska nationella lotterierna Lotto Plus 1 och Plus 2.

HKJC Lotteries Limited” –  HKJC Lotteries Limited är organisationen som driver det offentliga lotteriet i Hong Kong.

Sazka” – Det tjeckiska bolaget som driver Sportka lottery.

Ithuba National Lottery” - Organisationen som driver det offentliga Sydafrikanska national lotteriet och Sydafrikanska PowerBall.

“Loterie Romande” – organisationen som driver Loto Express Lottery.

“SIL” - Swisslos Interkantonale Landeslotterie är den organisationen som driver Swiss Lotto.

“PPAP” – Pronósticos Para la Asistencia Pública är den organisationen som driver Mexico Melate Lotterie.

“NSW” - New South Wales Lotteries är den australiska lotteriorganisationen som driver eller samorganiserar lördagens Oz Lotto.

 

 • Vinster i en typ A-vinstkategori. Vinsten som betalas för varje insats i en typ A-vinstkategori (enligt definitionen i tabellen ovan) beror på antalet underliggande lotterivinnande kupongen i den här kategorin, antalet Hedging-tillhandahållare -vinnande insatser i den här priskategorin, den underliggande lotterioperatörens utbetalningsbara vinst för kupongen i det underliggande lotteriet i den här vinstkategorin, samt den underliggande lotterijackpotten i den här vinstkategorin. Hedging-tillhandahållare beräknar vinsterna i en typ A-vinstkategori på grundval av summan av aggregerade insatser som publicerats av den underliggande lotterioperatören, samt fördelningen till den jackpottvinstkategorin eller på basis av jackpotten som publicerats på webbplatsen för den underliggande lotterioperatör för den här vinstkategorin i den relevanta dragningen för det underliggande lotteriet.

 

Endast en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i en typ A-vinstkategori

Om det bara finns en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i en typ A-vinstkategori, beräknas vinsterna i detta Hedging-tillhandahållare-vinstspel enligt följande:

Vinster = Underliggande lotterijackpot i den typ A-vinstkategorin / (Underliggande jackpotvinnande kuponger i den typ A-vinstkategorin för lotteriet + 1)

Exempel 1: Om det finns endast en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i typ A-vinstkategorin och ingen underliggande vinnande kupong har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ A-vinstkategorin gällande en underliggande lotterijackpot i typ A-vinstkategorin på 90 000 000,00 EUR, kommer vinsten som betalas ut gällande den enda United Lottery Solutions-vinnande insatsen uppgå till 90 000 000,00 EUR.

Exempel 2: Om det finns endast en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i typ A-vinstkategorin och två underliggande vinnande kuponger har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ A-vinstkategorin gällande en underliggande lotterijackpot i typ A-vinstkategorin på 90 000 000,00 EUR, kommer vinsten som betalas ut gällande den enda Hedging-tillhandahållare-vinnande insatsen uppgå till 30 000 000,00 EUR.

 

Mer än en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i en typ A-vinstkategori

Om det finns mer än en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i typ A-vinstkategorin kommer vinsterna som betalas ut för Hedging-tillhandahållare-vinnande insatser i typ A-vinstkategorin att baseras på en ”Andelsmodell” som består av tre steg.

Steg 1 - Beräkning av antal andelar:

Antal andelar = Antal underliggande vinnande kuponger i det underliggande lotteriet i den vinstkategorin + Antal Hedging-tillhandahållare-vinnande insatser i den vinstkategorin.

Steg 2 - Beräkning av storleken på varje andel:

Storlek på 1 andel = Underliggande lotterijackpotten i den vinstkategorin / Antal andelar

Steg 3 - Fördelning av vinster:

1 andel per Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i typ A-vinstkategorin

 

Exempel 3: Det finns två Hedging-tillhandahållare-vinnande insatser i typ A-vinstkategorin och en vinnande kupong i det underliggande lotteriet har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ A-vinstkategorin när det gäller jackpotten på 90 000 000,00 EUR. Det finns tre utbetalningsandelar, med en storlek på 30 000 000,00 EUR var. De utbetalningsbara vinsterna för varje vinnande insats hos Hedging-tillhandahållare i typ A-vinstkategorin uppgår då  till 30 000 000,00 EUR.

 

 • Vinster i en typ B-vinstkategori. Vinsten som betalas för varje insats i en typ B-vinstkategori (enligt definitionen i tabellen ovan, t.ex. vinstkategori 2 för EuroMillions) beror på antalet underliggande lotterivinnande kupongen i den här kategorin, antalet Hedging-tillhandahållare-vinnande insatser i den här priskategorin , det underliggande lotterioperatörens utbetalningsbara vinst för kupongen i det underliggande lotteriet i den här vinstkategorin samt den underliggande lotterioperatören i den här vinstkategorin. Hedging-tillhandahållare beräknar vinsterna i en typ B-vinstkategori på grundval av summan av aggregerade insatser som publicerats av den underliggande lotterioperatören samt fördelningen till den jackpotvinstkategorin eller på basis av jackpotten som publicerats på webbplatsen för den underliggande lotterioperatör för den här vinstkategorin i den relevanta dragningen för det underliggande lotteriet.

 

Endast en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i en typ B-vinstkategori

Om det bara finns en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i en typ B-vinstkategori, beräknas vinsterna i detta Hedging-tillhandahållare-vinstspel enligt följande:

Vinster = Underliggande lotterijackpot i den typ B-vinstkategorin / (Underliggande jackpotvinnande kuponger i den typ A-vinstkategorin för lotteriet + 1)

Exempel 1: Om det endast finns en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i typ B-vinstkategorin och ingen underliggande vinnande kupong har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ B-vinstkategorin gällande en underliggande lotterijackpot i typ B-vinstkategorin på 9 000 000,00 EUR, kommer vinsten som betalas ut gällande den enda Hedging-tillhandahållare-vinnande insatsen uppgår till 9 000 000,00 EUR.

Exempel 2: Om det endast finns en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i typ B-vinstkategorin och två underliggande vinnande kuponger har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ B-vinstkategorin gällande en underliggande lotterijackpot i typ B-vinstkategorin på 9 000 000,00 EUR. Vinsten som betalas ut gällande den enda Hedging-tillhandahållare-vinnande insatsen uppgår då till 3 000 000,00 EUR.

 

Mer än en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i en typ B-vinstkategori

Om det finns mer än en Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i typ B-vinstkategorin kommer vinsterna som betalas ut för Hedging-tillhandahållare-vinnande insatser i typ B-vinstkategorin att baseras på en ”Andelsmodell” som består av tre steg:

Steg 1 - Beräkning av antal andelar:

Antal andelar = Antal underliggande vinnande kuponger i det underliggande lotteriet i den vinstkategorin + Antal Hedging-tillhandahållare-vinnande insatser i den vinstkategorin

Steg 2 - Beräkning av storleken på varje andel:

Storlek på 1 andel = Underliggande lotterijackpotten i den vinstkategorin/Antal andelar

Steg 3 - Fördelning av vinster:

1 andel per Hedging-tillhandahållare-vinnande insats i den vinstkategorin

 

Exempel 4: Om det finns två Hedging-tillhandahållare-vinnande insatser i typ B-vinstkategorin och en vinnande kupong i det underliggande lotteriet har meddelats av den underliggande lotterioperatören i typ B-vinstkategorin när det gäller jackpotten på 3 000 000,00 EUR. Då finns det tre utbetalningsandelar, med en storlek på 1 000 000,00 EUR var. De utbetalningsbara vinsterna för varje vinnande insats hos Hedging-tillhandahållare i den vinstkategorin uppgår till 1 000 000,00 EUR.

 

 • Vinster i en typ C-vinstkategori. Vinsten som betalas för varje insats i en typ C-vinstkategori (enligt definitionen i tabellen ovan, t.ex. vinstkategori 4 för EuroMillions) är det vinstbelopp som den underliggande lotterioperatören meddelat för en vinnande kupong i det underliggande lotteriet i respektive vinstkategori. Om den underliggande lotterioperatören inte har meddelat en vinst i respektive vinstkategori för den relevanta dragningen av det underliggande lotteriet beräknas de vinster som betalas för varje Hedging-tillhandahållare-vinnande satsning i den här vinstkategorin utifrån de sammanlagda belopp som betalats in för den relevanta dragningen i det underliggande lotteriet som tillkännages av den underliggande lotterioperatören och tilldelningen till de vinnande vinstkategorierna.
 • Utbetalning av vinster från vinstkategorier till andra vinstkategorier. Ovanstående regler gäller utifrån antagandet att det inte fanns någon utbetalning av priser från en priskategori till en annan priskategori, oavsett om reglerna för det underliggande lotteriet anger något annat. Av denna anledning, vid händelse att vinster från en högre vinstkategori läggs till i en lägre vinstkategori, på grund av antingen; (1) det fanns inga underliggande vinnande lotter i en vinstkategori för en dragning, (ii) det fanns inga underliggande vinnande lotter i den högre vinstkategorin för ett antal efterföljande dragningar eller (iii) ett jackpott-tak som avser den högre vinstkategorin, detta kommer ej att beaktas av operatören. Operatören kommer endast att betala ut den vinst som ursprungligen tilldelades den lägre priskategorin, baserat på insatserna som publicerades av det underliggande lotteriet och vinststabellen för det lotteriet..

 • Specialjackpots. För alla spel har operatören möjlighet att tillkännage en specialjackpot på eget bevåg. I det här fallet ersätter specialjackpotbeloppet alla underliggande lotterijackpottar i den typ A-kategorin.

 • En priskategori. Endast en priskategori kan vinnas per satsning, vilket är den högsta av de tillgängliga priskategorierna som uppnås av och är relevanta för den satsningen. Ett kombinationsspel kan vinna i mer än en priskategori, baserat på de separata spel som det består av.

 • Valutor. Vinster beräknas och krediteras i EUR. Den växelkurs som används är växelkursen (den slutliga mittpunkten) för den valutan i EUR på respektive dragningsdatum som publiceras på oanda.com eller (om oanda.com inte är tillgängligt) Europeiska centralbankens eurovalutakurs (ECB-kursen) för respektive dragningsdatum. Detta gäller också för livräntebetalningar.

 • Angiven information. Hedging-tillhandahållare ansvarar inte för eventuella misstag som relaterar till den information som visas.

 

Definitioner

 

“Affiliated Company”  - ett annat företag som har tillstånd att acceptera spel och/eller har ingått ett avtal med Hedging-tillhandahållaren.

“Spel” – En satsning på resultatet i ett underliggande lotteri och/eller underliggande lotterijackpot.

 

’’Combo Bet’’- i ett systemspel klassificeras att möjliga kombinationer av de valda numrena som separata insatser

 

’’Exkluderad lista’’ - innebär något av följande:

(i) en person som bor i, eller är medborgare i ett land som listas av Financial Action Task Force som utgör en risk för det internationella finansiella systemet vilket anges i sektionen ‘Länder’ på http://www.fatf-gafi.org, under avsnitt "Högrisk-jurisdiktioner som omfattas av en uppmaning till handling" och "Jurisdiktioner under förhöjd övervakning" vilket varierar från en tidpunkt till en annan av FATF;

(ii) en person som är listad på HMCRs ekonomiska sanktionslista, vilket varierar från en tidpunkt till en annan, samt;

(iii) en person som är boende i, eller medborgare i Amerikas förenta stater.

 

“FATF” - Financial Action Task Force

 

“Hedging-tillhandahållare” - en kontrakterad tredjeparts bookmaker som på uppdrag av operatören tillhandahåller vinster från spel som placerats på resultatet av en underliggande lotteridragning.

 

“Jackpot” – efter en insats, den högsta möjliga vinsten hos Hedging-tillhandahållare kopplad till den underliggande dragningen i den relevanta vinstkategorin/priskategorierna för de relevanta lotterierna.

 

“Spelöversikt” – de beräkningar som anges i dessa villkor under rubriken "Beräkning av vinster".

 

“Specialjackpot” – den högsta vinstkategori som kommunicerats av Operatören i fråga om ett Hedging-tillhandahållare-spel, om summan är högre än den publicerade jackpotten i det relevanta underliggande lotteriet.

 

“Hedging-tillhandahållare-vinnande insats” – en vinnande insats placerad på operatörens webbplats, som har skickats in via Internet och placerats av operatören på uppdrag av spelaren hos Hedging-tillhandahållare, inklusive eventuella vinnande insatser som introducerats via en tredje part till Hedging-tillhandahållare och sedan placerats av en tredje part på uppdrag av en spelare hos Hedging-tillhandahållare. 

 

“Operatör” – Speedy Spel.

 

“Operatörens’ webbsida” -  syftar på den webbsida som är öppen för  spelare och drivs av operatören www.speedyspel.se.  

 

“Utbetalning” – summan som någon operatör från ett underliggande lotteri ska betala ut eller redan har redan betalat, utifrån en korrekt matchad insats i en relevant dragning i den aktuella priskategorin. 

 

“Spelare” – en registrerad användare på Operatörens webbplats.

 

“Vinstkategori” eller “Vinstnivå” – det totala antal nummer som matchats korrekt av en spelare som har satsat med Hedging-tillhandahållare eller något företag inom gruppen, operatören eller någon annan operatör, med vilket medel som helst (inklusive, men inte begränsat till, Super Numbers, Stars, Euro Numbers, Powerballs, Megaballs, Bonus Balls och/eller andra möjliga medel), bestämmer priskategorin vad gäller aktuell dragning av ett visst lotteri eller ett relevant spel, som meddelats i det underliggande lotteriets officiella regler.

 

“RiNG”– en slumptalsgenerator som används för att göra lotteri-dragningar. Slumptalsgeneratorn överensstämmer med tillämplig regleringsmodell och standarder.

 

“Typ A-vinstkategori” – en vinstkategori där utbetalningen till spelaren beror på totalt antal vinnande spel hos Hedging-tillhandahållare och vinnande kuponger i det underliggande lotteriet för den vinstnivån, efter vad som definierats i Hedging-tillhandahållare’s spelöversikt.

 

“Typ B-vinstkategori” – en vinstkategori där utbetalningen till spelaren beror på totalt antal vinnande spel hos Hedging-tillhandahållare och vinnande kuponger i det underliggande lotteriet för den vinstnivån, efter vad som definierats i Hedging-tillhandahållare’s spelöversikt.

 

“Typ C-vinstkategori” – en vinstkategori där utbetalningen till spelaren beror på totalt antal vinnande spel hos Hedging-tillhandahållare och vinnande kuponger i det underliggande lotteriet för den vinstnivån, efter vad som definierats i Hedging-tillhandahållare’s spelöversikt.

 

“Underliggande lotteri” – ett lotteri som ett Hedging-tillhandahållare-spel baseras på eller en lotteridragning av Hedging-tillhandahållare där RiNG- teknik används.

 

“Underliggande lotterijackpot” – det sammanlagda belopp som den underliggande lotterioperatören ska betala för alla underliggande lotterivinnande kuponger i en typ A- eller typ B-vinstkategori med avseende på den relevanta dragningen i det underliggande lotteriet, som meddelats av den underliggande lotterioperatören eller, under förutsättning att inga sådana vinnande kuponger tillkännages, det belopp som skulle ha betalats ut av den underliggande lotterioperatören om en vinnande kupong i det underliggande lotteri hade förekommit i den jackpottkategorin med avseende på aktuell dragning. För Hedging-tillhandahållare spel som använder RiNG- teknik kommer summan att publiceras på lotterioperatörens hemsida.

 

“Underliggande lotterioperatör” – organisationen som organiserar eller samordnar det underliggande lotteriet.

 

“Vinster” – det här hänvisar till belopp som ska betalas till Spelare efter vinnande spel hos Hedging-tillhandahållare.